Kennel info

Stricker Dániel & Nyulas Katalin

+36703748789 || +36703880492
||

daniel.stricker.collie@gmail.com
Taksony (Pest) – HUNGARY

A mi történetünk sok évvel ezelőtt kezdődött. A nevem Stricker Dániel, és már 10 éves korom óta családunk tagja a collie. Első kutyám, egy tricolor kan, Délegyháza Szépe Alex volt, számos felejthetetlen pillanatot töltöttünk együtt. Korábban nem volt kutyánk, csak a nagyszüleimnek, de én, is mint, minden gyerek szerettem volna egy jó barátot.
Megnéztem a nagy klasszikus filmet, „Lassie”- t, és nem tudtam a gondolattól szabadulni, hogy nekem is legyen egy ilyen kutyám. Újsághirdetéseket nézegettem, így akadtam rá Alex-ra, bár ő nem aranyszőrű volt, mégis ráesett a választásom. Ha mostani szemmel vizsgálnám, akkor Alexről elmondhatom, hogy fejformáját tekintve klasszikus, nagyméretű, a régi standardnak megfelelő collie. 11 évig hűséges tagja volt a családomnak.
Miután Alexet elvesztettem, nem tudtam elképzelni az életemet collie nélkül. Így 2007-ben érkezett Most Majestic Dark Game, „Gufi” hozzánk, szintén tricolor kan. Míg az Alex velem nőtt fel, addig Gufi a testvéremmel, Fannival. Sajnos Gufi csak 7 évet tölthetett velünk, súlyos betegségben hamar távozott tőlünk.
Gufi betegsége nagyon mélyen érintett, de én továbbra is ragaszkodtam a fajtához. 2014-ben beleszerettem egy kiskutyába, aki szintén tricolor kan. Itt nem mi választottunk, hanem Erick választott minket. Ő az egyetlen kutyám, aki jelét adta annak már pár hónaposan, hogy a mi családunk tagja szeretne lenni. Bár mi nem show kutyának vettük, mégis belecseppentünk a kutyakiállítások világába, nagyon hamar. Emlékszem az első versenyünkre két hátizsákkal, és persze Erickkel mentünk. Ekkor még mit sem sejtve arról, hogy ez a későbbiek folyamán mit fog jelenteni Ericknek és nekünk. Már 5 hónaposan, az első versenyén, első helyen végzett. Ekkor derült ki, hogy Erick imádja a ringet, szeret szerepelni, és természetesen futni. Ez a mai napig nem változott, és persze a birkákkal is „remek kapcsolatot” ápol. Szinte mindig mozgásban van, erről árulkodik a hatalmas kertünk állapota is.
2017-ben meglátogattuk egyik kedves kutyás ismerősünket, és ekkor találkoztunk egy kis tricolor szukával, Diaraval. Ennyi év után, tört meg a jég, és döntöttünk úgy, hogy jöhet hozzánk az első szuka, ezt a döntésünket Erick is alátámasztotta. Ők így együtt, és persze külön-külön is, sok kellemes és egyben vicces pillanatot okoztak már nekünk. Diara még csak fiatal kutya, de már Erick nyomdokaiba lépett, ő is kiváló eredményeket ér el. Erickhez hasonlóan ő is nagyon mozgékony kutya, és természetesen „kertünk kialakításában” nagy szerepet játszik.
De mint, az eddigi összes kutyám, ők is elsősorban családtagok, részt vesznek a családunk életében, a közös sétákon. Imádnak játszani velünk és nélkülünk is!

Alex

Our story began many years ago. My name is Dániel Stricker, since I was 10 years old, the collie is a member of our family. My first dog, a tricolor male, was Délegyháza Szépe Alex, we spent lot of unforgettable moments together. Earlier we didn’t have a dog, only my grandparents, but I, like every child, I wanted to have a good friend.
I watched the great classic movie “Lassie” and I couldn’t get rid of the idea of having such a dog like me. I was looking at newspaper ads, so I found Alex, though he wasn’t a gold sable, yet I chose him. If I were to look at him with my eyes, from Alex could say that, in terms of headforms, he is a classic, large, collie of the old standard. He was a loyal member of my family for 11 years.
After I lost Alex I couldn’t imagine my life without collie. So in 2007 came Most Majestic Dark Game “Gufi” to us, also a tricolor male. While Alex grew up with me, Gufi with my sister, Fanni. Unfortunately, Gufi could only spend 7 years with us, leaving us with a serious illness soon.
Gufi’s illness has deeply affected me, but I still insisted on the breed. In 2014 I fell in love with a puppy who is also a tricolor male. We didn’t choose him, but Erick chose us. He is my only dog, who has signaled it for a few months to become a member of our family. Although we didn’t buy him as a show dog, still we did get into world of dog show, very soon. I remember our first race, with two backpacks and of course we went with Erick. And this time, we didn’t even suspect that, what would that, mean to Erick and us in the future. He finished first in his first competition for 5 months. It turned out that Erick love the ring, he like to play and, naturally run. It hasn’t change so far, and of course it has a “good relationship” with sheep. It is almost always on the move, the state of our huge garden also show this.
In 2017, we visited one of our lovely “dog’s friends”, and then we met a tricolor female, Diara. After so many years, the ice broke and we decided that the first bitch could come to us, this decision was supported by Erick. They together, and of course separately, have caused us a lot of pleasant and funny moments. Diara is still a young dog, but she has been in Erick’s footsteps, and she has achieved excellent results. Like Erick, she is a very moving dog, and she is naturally involved in the“development of our garden”.
But all of my dogs, they are mostly family members, they are take part in our family’ lifes, on common walks. They love to play with us and without us!

Mein Name ist Dániel Stricker. Unsere Geschichte mit der Collie fing vor vielen Jahren an. Seit meinem 10. Lebensjahr gehört die Hunderasse Collie zu unserer Familie. Mein erster Hund war ein Trikolor Collie. Er hieß Délegyháza Szépe Alex und wir haben mit ihm zahlreiche und unvergessliche schöne Momente gehabt.
Vorher haben nur meine Großeltern Hunde gehabt, aber so wie der anderen Kinder, habe ich immer nach ein eigener Hund gesehnt. Zur dieser Zeit ging im Fernseher der Film Lassie. Ich konnte mich von der Gedanke nicht trennen, dass ich auch so ein Hund haben möchte. In einer Zeitung habe ich die Annonce über ein Collie gefunden. Er war zwar nicht Gold Haarig wie im Film Lassie, aber trotzdem habe ich ihm gewählt und nie bereut. Er war ganz anderes, wie die Collies jetzt. Er war nach den alten Standardmaß groß und seine Kopfform war länglich. 11 Jahre lang war er ein treues Mitglied und der bester Freund unsere Familie.
Nach dem Alex „von uns gegangen” ist, konnte ich mein Leben ohne Collie nicht mehr vorstellen. So ist Most Majestic Dark Game „Gufi” zu uns gekommen, der auch trikolor Rüde war. Alex ist mit mir groß geworden und „Gufi” mit meiner kleinen Schwester Fanni, die auch so gerne die Hunde mag wie ich. Leider wurde Gufi mit 7 Jahre schwer erkrankt und sehr schnell gestorben. Die Krankheit und der Tod von „Gufi” hat mich sehr schwer getroffen. Aber weiterhin habe ich fest vorgenommen, dass ich zu der Tricolor Collie Rasse treu bleibe.
Im Jahre 2014 habe ich ein wunderschönes kleines Hündchen Erick erblickt. Aber diesmal hat er mich ausgesucht und nicht ich ihn. Er ist einzigartiger Hund, der schon ganz früh gezeigt hat, dass er zu unsere Familie gehören möchte. Wir hatten nicht vor, mit Erick an Hundeshow teilzunehmen, aber ganz früh waren drin Mitten in der Welt der Hundeausstellung. Ich erinnere mich noch ganz gut, als wir auf die erste Hundeausstellung mit zwei Rucksäcke und mit Erick angekommen sind. In diesem Augenblick haben wir nicht geahnt, wie das unser und Erick Leben verändern wird. Erick hat mit 5 Monate auf seinen ersten Wettbewerb den ersten Preis geholt. Da wurde mir klar, dass Erick liebt der Welt der Hundeausstellung. Er rennt sehr gerne uns steht gerne in Mittelpunkt. Es hat sich bis heute nicht geändert. Seine andere Lieblingsbeschäftigung ist Schaffe zu treiben. Er ist immer in der Bewegung, das zeigt auch der Zustand unser Garten.

Im Jahre 2017 haben wir unsere liebe Bekannte besucht. Da haben wir mit der Tricolor Weibchen, Diara getroffen. Nach so viel Jahre Rüde Collie haben wir uns entschieden, dass es an der Zeit ist auch ein Weibchen zu uns zunehmen. Die Entscheidung hat auch Erick unterstützt. Die Beiden bereiten uns viele angenehmere und manchmal lustige Momente. Diara ist zwar noch sehr jung, aber sie hat schon jetzt in der Fußstapfen von Erick getreten. Sie hat schon jetzt hervorragende Ergebnisse erreicht. Sie ist genauso beweglich, wie Erick und natürlich hilft bei der „Gartenpflege“.

Aber die Beiden, sowie alle meine Hunde vorher, sind in ersten Linie Mitglieder unserer Familie, die in unserem Leben fest teilnehmen. Am meisten lieben sie die gemeinsamen Spiele mit uns und mit einander.

Gufi